V rámci našej ponuky služieb riešime aj administratívu – nevyhnutnú pre spustenie FV systému. Tieto služby sú spoplatnené nasledovne:

Vypracovanie projektu – 3D vizualizácia, stringové prepojenie, PDF výstup
Malé zdroje do 10,8 kW 50,00 €  bez DPH 60,00€ s DPH
Zdroje do 100 kW 150,00€ bez DPH 180,00 s DPH
Zdroje nad 100 kW (vrátane) 350,00 € bez DPH 420,00€ s DPH

 

Malé zdroje do 10,80 kW € bez DPH € vrátane DPH
Konfigurácia meniča 160,00 € 192,00 €
Revízia 200,00 € 240,00 €
Technická správa 250,00 € 300,00 €
FVE projekt pre distribučné spoločnosti 125,00 € 150,00 €
Administratíva (distr., odchýlka) 250,00 € 300,00 €
Lokálne zdroje do 100 kW € bez DPH € vrátane DPH
Konfigurácia meniča 450,00 € 540,00 €
Revízia 350,00 € 420,00 €
Technická správa 725,00 € 870,00 €
FVE projekt pre distribučné spoločnosti 375,00 € 450,00 €
Administratíva (distr., odchýlka, OKTE, URSO) 950,00 € 1 140,00 €
Lokálne zdroje od 100 kW vyššie € bez DPH € vrátane DPH
Konfigurácia meniča 750,00 € 900,00 €
Revízia 650,00 € 780,00€
Technická správa 775,00 € 930,00 €
FVE projekt pre distribučné spoločnosti 1 500,00€ 1 800,00€
Administratíva (distr., odchýlka, OKTE, URSO, fin.správa..) 950,00 € 1 140,00 €
Projekt pre stavebné povolenie individuálne – podľa výberu projekčnej spoločnosti
Ostatné služby EUR / bez DPH EUR / DPH
Školenie – FVE 250 €
Školenie – Projektovanie 250 €
Inštalácia FVE – praktický dohľad * 500,00€ 600,00€

 

*(praktický dohľad vykonaný odbornými technikmi pri prvotnej inštalácií FVE – využitie pre inštalatérov-začiatočníkov, ktorý uskutočňujú inštaláciu FVE elektrárne prvý krát a chcú mať istotu, že inštalácia bude vykonaná správne).