ŠKOLENIA

Termíny školení

V roku 2023 pripravujete školenia, ktoré Vás posunú ďalej v oblasti administratívy, legislatívy, navrhovania FV systémov, v oblasti správnej konfigurácie systému,..atď

Viac informácií získate na: skolenie@ac-dc.sk

V ponuke:

Školenie č. 1 – základy teórie , legislatíva a postrehy z praxe
Fotovoltika – ako na to:-   systémy zapojenia
                                 –  základné zásady pri navrhovaní FV systému
                                 – inštalácia
                                   – zákony, legislatíva
                                  – povinnosti po realizácii (Subjekty) – Administratívne povinnosti
Administratívne úkony spojené s prihlasovaním FV systému do distribučnej siete (ZSD, SSD, VSD)
                                      – rozpis úkonov a dokumentov, potrebných k prihláseniu do distribučnej siete
Teoria pre inštalaterov a obchodníkov
                                     –  Návrh konfigurácie pre účel FV vrátane komponentov a umiestnenia
                                      – Návrh požadovanej plochy, orientácie, sklonu FV panelov
                                      – Návrh inštalácie vzhľadom na potrebu energie v budove a klimatické podmienky
                                      – Výber správnej konštrukcie pre inštaláciu
                                      – Umiestnenie (na šírku, na výšku, potreby stav povolenia, ohlášky)
                                      – Identifikácia rizík pri inštalácii
Školenie č.2 – Praktická časť – práca s klientom
                      – práca u klienta, 1. návšteva, predbežná obhliadka, zistenie potrieb klienta
                      – práca s kataster portalom ZBGIS
                      – práca s programom  Solar Edge – návrh FV systému , ukážka výstupu v PDF formáte
                      – práca s programom Affinity – úprava PDF súboru
                      – návrhy inštalácie zložitejších striech, pozemku, rovné strechy
                      – diskusia

ŠKOLENIA

Školenia v našej ponuke

ŠKOLENIA

Školenie 1. pre inštalatérov a predajcov FTVE

ŠKOLENIA

Školenie 2: Grafické spracovanie ponúk - projektovanie

ŠKOLENIA

Fotovoltaické a veterné elektrárne