Veterné turbíny

ikonky-out-5

V rámci projektov Zelená domácnostiam môžu byť v súlade s Operačným programom Kvalita životného prostredia podporené aj inštalácie malých veterných turbín, určených na výrobu elektriny. Reálnemu využívaniu týchto zariadení na Slovensku však momentálne bránia viaceré prekážky. Z dôvodu potreby úpravy všeobecne záväzných právnych predpisov nie je zatiaľ možné vydávať poukážky na inštaláciu veterných turbín.

Chcete vedieť viac o výhodách a obmedzeniach veterných turbín?
Prečítajte si rady a odporúčania na stránke bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU

PODMIENKY PODPORY

Pri zariadeniach na výrobu elektriny, ktoré sú pripojené do distribučnej sústavy, je nevyhnutné dodržiavať požiadavky a podmienky distribučnej spoločnosti. Z tohto dôvodu je súčasťou oprávnených nákladov aj zariadenie na obmedzenie dodávky elektriny do sústavy. Zodpovednosť za správnosť technického riešenia a splnenie požiadaviek a podmienok na spoľahlivú a bezpečnú prevádzku, ako aj pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy by mala domácnosť preniesť na zhotoviteľa, s ktorým má uzatvorenú zmluvu, najlepšie v písomnej forme.

TECHNICKÉ PODMIENKY

Veterná turbína spĺňa technické podmienky ak:

a) je pre daný typ vydaný akreditovanou skúšobnou doklad o výkone pri štandardných testovacích podmienkach pre malé veterné elektrárne (rýchlosť vetra 11 m/s);

b) má vydané vyhlásenie o zhode.

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY NA INŠTALÁCIU VETERNÝCH TURBÍN:

 • veterná turbína;
 • regulátor a náhradná záťaž;
 • mikromenič alebo striedač;
 • zariadenie na obmedzenie dodávky elektriny do sústavy;
 • stožiar s príslušenstvom;
 • akumulátor elektriny alebo zásobníkový ohrievač vody;
 • riadiaca jednotka;
 • montážny a elektroinštalačný materiál potrebný na zapojenie systému;
 • montážne práce;
 • skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky

SADZBY A MAXIMÁLNE HODNOTY POUKÁŽKY NA INŠTALÁCIU VETERNÝCH TURBÍN PRE RODINNÝ DOM:

Pri podpore veterných turbín sa neuplatňuje systém uprednostnenia. Pre inštaláciu veternej turbíny v rodinnom dome platí jedna sadzba podpory:

 • 500 € na 1 kW inštalovaného výkonu veternej turbíny; maximálna výška podpory je 1 500 € na inštaláciu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

This field is required.

This field is required.